procor 3

Portfolio

Zoals men vroeger de gouden gids opensloeg, zo kijkt men nu op het internet naar uw website voor informatie. De eerste indruk van een website mag u niet onderschatten. Uit onderzoek blijkt dat een bezoeker al binnen 3 seconden heeft beslist of hij lange tijd op de website blijft of niet

Elke website omvat een voorafgaandelijk oriënterend gesprek. Hierin worden uw wensen en noden onderzocht en vertaald in een webstrategie. Daaruit wordt samen met u de structuur van de website afgeleid. Zo weet u onmiddellijk hoe groot uw site zal worden, en kent u tevens het prijskaartje. Geen onaangename verrassing achteraf dus!

Webdesign staat bij ProCor voor de creatie van professionele websites waar je gemakkelijk doorheen navigeert. Van bij de opstart van een project zetten wij de eindgebruiker centraal.

Wij registreren uw domeinnaam en zorgen voor de hosting op een server in een professioneel datacenter. Nadat wij uw website online hebben geplaatst op de noodzakelijke webhosting (de ruimte op het internet waar uw website staat) verzorgen wij alle bijkomende diensten en onderhoud nodig om uw website up-to-date te houden.

Onze hostingpakketten bevinden zich altijd op één van onze eigen dedicated webservers

De meeste websites worden vandaag geleverd met een CMS, een Content Management System. U hebt daarmee de mogelijkheid om uw website zelf te beheren. Teksten aanpassen, nieuwe foto’s, nieuws. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zonder technische kennis.

Portofolio

Avant les personnes utilisaient les pages d’or …, maintenant ils consultent l’internet afin de trouver l’information nécessaire. Il ne faut jamais sous-estimer la première impression. Suivant des recherches le visiteur a déjà décidé endéans les 3 secondes s’il reste oui ou non sur votre site.

Chaque site web se fait après un entretien d’orientation préalable. Ici nous évalueront vos souhaits et vos besoins et les traduirons dans une une stratégie web. Ensemble nous allons déterminer la structure de votre site. Ainsi vous savez immédiatement la taille de votre site et vous aurez également une idée du prix. Donc, pas de mauvaise surprise à la fin!

Web design signifie la création de sites Web professionnels dans lesquels vous pouvez facilement naviguer. Dès le début d’un projet nous visons sur l’utilisateur final.

Nous enregistrons votre nom de domaine et nous nous occupons de l’hébergement sur ​​notre serveur dans un centre de données professionnel. Après avoir placé votre site web en ligne à l’endroit hébergement, nous vous offrons des services de maintenance supplémentaires, nécessaires pour garder votre site à jour.

Nos forfaits d’hébergement sur un de nos deux serveurs web: Les serveurs hébergent seulement les sites web, qui ont été créés par nos soins.
Aujourd’hui la plupart des sites sont construits avec un CMS, un système de gestion du contenu. Ainsi, vous avez la possibilité de gérer vous-mêmes votre site: adapter le texte, ajouter de nouvelles photos, nouveautés – 24 heures par jour, 7 jours sur 7 sans aucune connaissance technique.

Avec notre système unique de CMS (Content Management System) vous avez la possibilité de tenir votre site web à jour.

Selecteer een categorie naar keuze:

© 2016 Procor Services I Zegersdreef 55 I 2930 Brasschaat I België 03 297 07 32 I 0477 39 17 14 I Website by Procor